บรรยากาศคลินิก

บรรยากาศคลินิก

วันที่ 14/1/67 สอบถามจนท.มีคนไข้มาใช้บริการตรวจรักษาเป็นจำนวนมาก กว่าจะครบทุกคิวก็เลยเที่ยงคืน

วันที่ 21/5/66  เวลาประมาณ 19.00น.

Clip บรรยากาศหน้าคลินิก 21/5/66 ประมาณ 19.00น.

Home