วันหยุดคลินิก

วันหยุดคลินิกนครหลวงการแพทย์

คลินิกนครหลวงการแพทย์เปิดให้บริการ

ตรวจรักษา  วันอาทิตย์  พุธ เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป จำนวน 30 คิว / วัน

ซื้อยา          วันอาทิตย์ – ศุกร์   เวลา 15.00 – 21.00 น.

หยุดวันเสาร์

 

ส่วนวันหยุดประจะปีนี้

วันหยุดช่วงสงกรานต์ ปี 2567

วันที่  13 – 15 เมษายน 2567

เปิดทำการวันที่ 16 เมษายน 2567

 

วันหยุดช่วงปีใหม่ ปี2566-2567

วันที่ 30 – 31  ธันวาคม 2566 และ

วันที่   1 – 2  มกราคม 2567

เปิดทำการวันที่ 3 มกราคม 2567 

 

Home